• łamaniu prawa;
  • ograniczaniu wolności i demokracji;
  • wykorzystywania niewiedzy i słabszej pozycji;
  • przywilejów dla wybranych;